Putere în slăbiciuni

Februarie 23, 2010 § Lasă un comentariu


Studiind întâia Epistolă către Tesaloniceni am aflat multe lucruri minunate cu privire la puterea care a fost lăsată de Dumnezeu nouă creștinilor. În acest articol doresc să prezint minunatele adevăruri pe care le-am aflat studiind această carte, sper să îți fie și ție de folos, ca să poți fi biruitor și să te poți împotrivi celui rău.

De teamă că nu cumva să vă fi ispitit Ispititorul și osteneala noatră să fi fost degeaba. 1 Tesaloniceni 3:5b

Temerile exprimate de apostolul Pavel în urmă cu două mii de ani cu privire la creștinii din Tesalonic pot fi exprimate și astăzi, aceste temeri ar fi fondate și în prezent. Privește în jurul tău, observă cum apatia, apostazia abundă Biserica lui Dumneze. Ispititorul a ispitit și mulți au căzut în cursele întinse de el.

În cartea 1 Tesaloniceni există două referiri distincte la lucrarea celui rău. Ambele arată că noi, creștinii, suntem într-un război spiritual cu acela care dorește să ne ,,rearnă ca grâul,,.

În 2 Corinteni 2:11 ni se spune că noi „nu suntem în neștiință despre planurile lui”, în Efeseni 6:11 ni se spune deasemenea că trebuie să ținem piept împotriva „uneltirilor diavolul”. Însă, ca să ne putem împotrivi, trebuie să cunoaștem care sunt tacticile lui șiuneltirile lui.

24 Isus le-a pus înainte o altă pildă, şi le-a zis: ,,Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un om care a sămănat o sămînţă bună în ţarina lui.
25 Dar, pe cînd dormeau oamenii, a venit vrăjmaşul lui, a sămănat neghină între grîu, şi a plecat.
26 Cînd au răsărit firele de grîu şi au făcut rod, a ieşit la iveală şi neghina.
27 Robii stăpînului casei au venit, şi i-au zis: ,Doamne, n’ai sămănat sămînţă bună în ţarina ta? De unde are dar neghină?`
28 El le-a răspuns: ,Un vrăjmaş a făcut lucrul acesta.` Şi robii i-au zis: ,Vrei dar să mergem s’o smulgem?`
29 ,Nu`, le-a zis el, ,ca nu cumva, smulgînd neghina, să smulgeţi şi grîul împreună cu ea.
30 Lăsaţi-le să crească amîndouă împreună pînă la seceriş; şi, la vremea secerişului, voi spune secerătorilor: ,Smulgeţi întîi neghina, şi legaţi-o în snopi, ca s’o ardem, iar grîul strîngeţi-l în grînarul meu.`
Matei 13:24-30

4 a căror minte necredincioasă a orbit-o dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu.
2 Corinteni 4:4

Din aceste texte biblice vedem că ispititorul nu dorește ca Cuvîntul lui Dumnezeu să dea roadă și încearcă din răsputeri să înabușe adevărul. Dacă privim mai atent la versetul din Matei vom vedea care este sfîrșitul lurări celui rău – focul.

Interesant lucru este că stăpânulu nu a poruncit ca să se smulgă îndată neghina dar a lăsat să crească alături de grâul. Ce am putea învăța de aici? Un lucru minunat- atunci când apare neghina în viața noastră ceea ce ilustrează de facto încercările, Dumnezeu nu intervine de odată ci ne lasă ca să ne călim caracterul în mijlocul lor. Ce frumos rezultat cel neprihănit este cu Dumnezeu dar celui rău îi este sortită pierzarea veșnică.
Deci dacă lucrarea celui rău este ca să ne facă pe noi să ne clătinăm, cum putem noi să rămânem în picioare? Cum putem fi biruitori împotriva lui celui rău?

4 pentrucă oricine este născut din Dumnezeu, biruieşte lumea; şi ceeace cîştigă biruinţă asupra lumii, este credinţa noastră.
5 Cine este celce a biruit lumea, dacă nu celce crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu?
1 Ioan 5:4-5

11 Ei l-au biruit, prin sîngele Mielului şi prin cuvîntul mărturisirii lor, şi nu şi-au iubit viaţa chiar pînăla moarte
Apocalipsa 12:11

Noi trebuie să învățăm cum se duce lupta spirituală dar aceasta va fi posibilă doar prin cunoașterea Cuvântului lui Dumnezeu care ne ajută să ne cunoaștem identitatea nostră.
În Efeseni 6:13-18 ne este prezentată armura cu care ar trebui să ne îmbărcăm fiecare:

13 De aceea, luaţi toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea, şi să rămîneţi în picioare, după ce veţi fi biruit totul.
14 Staţi gata dar, avînd mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcaţi cu platoşa neprihănirii,
15 avînd picioarele încălţate cu rîvna Evangheliei păcii.
16 Pe deasupra tuturor acestora, luaţi scutul credinţei, cu care veţi putea stinge toate săgeţile arzătoare ale celui rău.
17 Luaţi şi coiful mîntuirii şi sabia Duhului, care este Cuvîntul lui Dumnezeu.
18 Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta, cu toată stăruinţa, şi rugăciune pentru toţi sfinţii.

Deci rămâne să ne îmbrăcăm cu armura credinței și să nu dăm înapoi atunci cînd se duce o luptă aprijă pentru sufletele noastre.

Nu uita scumpul meu Dumnezeu țe-a dat putere să învingi răul, când Dumnezeu iți pune o greutate în brațe, atunci, cu siguranță, mâna Lui te sprijină.

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

What’s this?

You are currently reading Putere în slăbiciuni at Tu poţi schimba lumea.

meta

%d blogeri au apreciat asta: